Velkommen til Horten og den nasjonale Legevaktkonferansen 2019!


Horten legevakt er stolt over å få tildelingen, og ser frem til å arrangere den nasjonale Legevaktkonferansen i 2019.

Takk til Norsk Legevaktforum som hadde tro på søknaden vår!

Vi håper å se deg i Horten på Legevaktkonferansen 2019, der vi i tillegg til relevante foredrag og fagtemaer, byr på en reise i tid og historie.

Vi gleder oss til kompetansehevende dager sammen med kollegaer og venner fra hele landet, samtidig som vi får vise deltakerne en spennende og vakker kommune.

Horten er en relativt liten bykommune i Vestfold, som har både by og land, hav og skog. Du vil møte et lokalsamfunn som er stolt av sin historie og utvikling.

Byen har et aktivt næringsliv, teknologiklyngesatsing og et spennende fagmiljø innen mikro - og nanoteknologi. Oppstartselskaper og etablerte virksomheter samarbeider om nye produkt- og systemideer.

Kommunen er et regionalt senter for kunnskap og opplevelser med Universitetet i Sørøst-Norge. Campus Vestfold i Horten byr på attraktive studier, studentboliger, idrett, kultur og sosiale aktiviteter. Over 80 studier som gir deg god kombinasjon av teori og praksis.

Havnebyen Horten med Karljohansvern og kunstnerbyen Åsgårdstrand byr deg på mange gode kultur- og naturopplevelser. I tillegg til Midgard Vikingsenter og Borreparken som tar deg med inn i vikingenes verden og magi.

Vi kaller oss også #FestivalbyenHorten. Fyrverkerikonsert og kammermusikk. Pønk og metal. Folkefestival og Matfestival. Seniorfestival og Oktoberfest. Vi har det i Horten.


Vibeke Kristiansen

Enhetsleder Horten helsehus

Les mer om Horten under Horten – tid og historie.

Litt om arrangør Horten legevakt:

Horten har 27 000 innbyggere, og legevakten er kommunal (fra 2016).

Vi har 22 fastleger og to turnuskandidater som tar daglegevakt på sine fastlegekontorer. I snitt 19 daglegevaktoppdrag pr måned i 2017.

I 2017 hadde vi 22 784 oppdrag, der 16 112 var telefonhenvendelser og 6672 konsultasjoner (mot interkommunal drift i 2015: 28 392).

Som forventet gikk oppdrag på legevakt ned med ca 20 %, når vi endret fra interkommunal til kommunal legevakt. For å være både fremtidsrelevant og en attraktiv arbeidsplass, etablerer vi i 2018 et lokalt responssenter for trygghetsalarmer. Slik ivaretar vi og bygger videre på legevaktansattes unike kompetanse og lokale kunnskap.

Viktig å ha flere bein å stå på og bruke mulighetsrommet vårt - spennende tider!