Program


Last ned preliminært program her

Smakebiter fra programmet:

Programmet jobbes med – og kulepunkter under er tentative

Foredrag og fagtemaer vil søkes å bli meritterende for godkjenning innen sykepleie, allmennmedisin, etterutdanning og samfunnsmedisin

• Ingvard Wilhelmsen - Kommunikasjon og sykdomsangst• Store vs. små legevakter
• Antibiotikabruk• Akutt psykiatri
• Akutt nevrologi• Stressmestring og mindfulness i en hektisk hverdag
• Sjøulykkesimulering, HLR, beredskap• Fysisk aktivitet/motivasjon
• Vold på legevakt• Nytt fra Nklm
• Akutt sykt barn• Kronisk syke barn
• Klagesaker• Triagering
• Kommunikasjon/ kontakthåndtering• Selvskading
• Drukning, Dykkermedisin• HLR, Beredskap
• Fysisk aktivitet/motivasjon• Brannskader på legevakt


Akuttmedisinkurs

Mens du er i Horten kan du ta et Akuttmedisinkurs for allmennleger og helsepersonell på legevakt.
Kurset gjennomføres ved Sjøredningsskolen Noatun i Horten 11. - 12. september.

Pris: 5 000,-

Påmelding til kurset skjer via påmeldingssiden. 

Sosialt program:
Mottakelse på Midgard vikingsenter på torsdag kveld, 12. september
Festmiddag i et festkledt Artilleriverksted på fredag kveld, 13. september

Denne siden blir fortløpende oppdatert