Program


Last ned preliminært program her

Godkjenninger

Norsk Sykepleierforbund
Konferansen er vurdert av NSF hvor følgende vedtak ble fattet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

legeforening
Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i legevaktmedisin til videre- og etterutdanningen


Smakebiter fra programmet:

Programmet jobbes med – og kulepunkter under er tentative

Foredrag og fagtemaer vil søkes å bli meritterende for godkjenning innen sykepleie, allmennmedisin, etterutdanning og samfunnsmedisin

• Ingvard Wilhelmsen - Kommunikasjon og sykdomsangst• Store vs. små legevakter
• Antibiotikabruk• Akutt psykiatri
• Akutt nevrologi• Stressmestring og mindfulness i en hektisk hverdag
• Sjøulykkesimulering, HLR, beredskap• Fysisk aktivitet/motivasjon
• Vold på legevakt• Nytt fra Nklm
• Akutt sykt barn• Kronisk syke barn
• Klagesaker• Triagering
• Kommunikasjon/ kontakthåndtering• Selvskading
• Drukning, Dykkermedisin• HLR, Beredskap
• Fysisk aktivitet/motivasjon• Brannskader på legevakt


Akuttmedisinkurs

Mens du er i Horten kan du ta et Akuttmedisinkurs for allmennleger og helsepersonell på legevakt.
Kurset gjennomføres ved Sjøredningsskolen Noatun i Horten 11. - 12. september.

Pris: 5 000,-

Påmelding til kurset skjer via påmeldingssiden. 

Utflukter: 

Tur til Åsgårdstrand 
Det vil bli arrangert busstur til Åsgårdstrand og omvisning på Munchmuseet fredag den 13. september kl. 17.00 - 19.00
NB! Merk at det er begrensede plasser, maks 80 personer. Førstemann-til-mølla prinsippet gjelder! Billetter bestilles i påmeldingskjema til konferansen.
Pris per person: kr 250,- 

Omvisning Karljohansvern 
Vi anbefaler en tur langs Festningsløypa. Bli kjent med Karljohansverns natur, arkitektur og historier: https://www.vestfold.net/karljohansvern-festningsloypa/

Golf - Borre Golfbane 
Borre Golfbane regnes som et av Norges flotteste golfanlegg; både natur- og banemessig. Med sine 18-hull, ligger den i et usedvanlig vakkert område mot Borrevannet, som har et rikt fugle- og dyreliv. Vi har reservert banen på ettermiddagen fredag 13.09.19. Interesserte er hjertelig velkommen til å spille golf på Borre Golfbane denne ettermiddagen, spillerne må selv ta kontakt med Borre Golfbane dersom de ønsker å leie utstyr (det finnes ikke ubegrenset med golfutstyr til leie). Borre Golfbane ligger ca 5 min kjøring fra alle hoteller i kommunen (foruten Åsgårdstrand).

Sosialt program:

Mottakelse på Midgard vikingsenter på torsdag kveld, 12. september
Festmiddag i et festkledt Artilleriverksted på fredag kveld, 13. september

Denne siden blir fortløpende oppdatert