Horten - tid og historie


Horten er en gammel industriby

Ved kongelig resolusjon av 21. november 1818 ble det bestemt at marinens hovedetablissement skulle anlegges ved Horten. Uten at saken ble forelagt Stortinget, bestemte kronprinsregent Karl Johan seg for at Norges nye hovedetablissement for marinen skulle flyttes fra Fredriksvern ved Stavern til Horten. Det gikk ti år fra kongens beslutning om anleggelse av hovedstasjon på Horten, til det første skip ble sjøsatt. 25. august 1828 gikk byggenummer 1, «Freia», på vannet.

Marinens Hovedverft på Karljohansvern ble senere til Horten Verft, som i en årrekke var selve ryggraden i kommunen, med godt over 2 000 ansatte. Selskapet gikk konkurs i 1987. Etter dette har det store verftsområdet utviklet seg som næringspark med en samling mindre bedrifter.

Legevaktkonferansen 2019 gjennomføres på Artilleriverkstedet på Karljohansvernområdet. Oppført 1917 som verksted for artilleriet, senere benyttet til vedlikeholdsoppdrag for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).


Karljohansvern
 

Like ved Horten sentrum finner du Karljohansvern. Karljohansvern kan best sammenlignes med et levende museum, der fremveksten av en moderne by kan følges via en tidsreise gjennom 500 år. Her bringes fortid og nåtid sammen.

Området har en utgravd kanal rundt, som gjør at den ligger adskilt fra fastlandet. Halvøya har tre broforbindelser over den vakre Hortenskanalen som skiller marinestasjon og by. Langs kanalen kan du vandre i fred og ro, bare tidvis avbrutt av en stillegående snekke som bruker denne snarveien mellom Indre havn og Oslofjorden. Her finner du flott turterreng med eldgamle hule eiketrær og grønne sletter. Karljohansvern er også som skapt for en sykkeltur. Deler av området er fredet for å beskytte fugle- og plantelivet.

Karljohansvern var tidligere Horten Værft, og ble etablert i 1818. Området fulgte en utvikling fra å være et ferjested til å bli en viktig marinestasjon for Forsvaret, for så å bli til et sivilt samfunn med ulike private aktører, slik det er i dag. Arkitekturen er særegen og følger ulike stilepoker. De eldste husene er fra gården Horten. Mange av bygningene ble oppført like etter at Marinen etablerte hovedbasen her i 1819. Oppføring av bygninger har etter hvert fulgt den teknologiske utviklingen og viser ulike byggestiler typiske for sin tid. Store deler av området har vært stengt for publikum, men i dag kan du gå fritt omkring på det meste av det militær-historiske anlegget.

På Karljohansvern ligger tre storslagne museer:
* Marinemuseet med spennende samlinger knyttet til Marinens historie gjennom krig og fred.
* Preus museum med utstillinger innen fotografi og visuell kunst.
* Lokalhistorisk senter (Bymuseet) åpnet sine dører i 2007. Her kan du se lokal historie fra nær fortid.

Karljohansvern har også kunstnere med gallerier og verkstedutsalg. Gjennom året finner det sted flere større og mindre kulturarrangementer på Karljohansvern. Publikum kan oppleve konserter, musikkfestivaler og ulike forestillinger. Karljohansvern er åpent for publikum hele døgnet. 

Midgard Vikingsenter ligger på vakre Borre. Her vi avholder mottakelsen på torsdagskveld.
Ingen andre steder ligger de fysiske minnene fra vikingtiden tettere enn i Vestfold. Over en avstand på rundt seks mil finner man store og imponerende gravhauger, minnene om Norges første by og stedene hvor våre aller viktigste funn fra vikingtiden ble gjort.
Vikingsenteret inkluderer Midgard historiesenter, gravhauger og den storslåtte Gildehallen.
På Vikinglekeplassen kan barn og unge få prøve seg som vikinger med bueskyting, øksekasting og en rekke andre aktiviteter.


Midgard historiesenter består av flere sammensatte elementer. De runde formene symboliserer haugene og kulesteinene i fjæra. Det lange taket bærer skipets preg, og kaféens buede glassfasade mot parken fører tankene til bølgeslaget i fjæra. Midgardsenteret byr på utstillinger basert på fylkets kulturhistorie med spennende temaer til ettertanke. Hvordan var det å leve for 1000 år siden? Hvor mye har mennesket og samfunnet egentlig forandret seg gjennom århundrene?I den vakre Borreparken like nedenfor Midgardsenteret, ligger Nordens største samling av storhauger fra yngre jernalder. Gravhaugene i Borreparken og Midgard historiesenter kan fortelle deg mer om vår tilknytning til vikingtiden og vikingenes verden.

I perioden ca. 600 og 900 e.Kr. ble det bygget ikke mindre enn ni storhauger på Borre. I tillegg ligger det tre store røyser blant storhaugene som bidrar til stedets monumentale karakter. Flere like store hauger samlet på ett sted finnes ikke i Nord-Europa. Opprinnelig lå det minst ni store gravhauger i området, samt tre gravrøyser og drøyt 25 mindre hauger. De fleste gravhaugene ligger innenfor det 182 mål store området som omfattes av Borreparken og utgjør et fredet kulturminne.

Borre – et maktsentrum og et sted for Konger. Storhaugene vitner om politisk makt uttrykt i de monumentale symbolene. Trolig var Borre rette stedet for lederskapet å manifestere sin ære etter livet.


Gildehallen
er en rekonstruksjon av en av vikingtidens store festsaler. Det ble i 2007 funnet avtrykk av slike haller på Borre, og det blir mer og mer tydelig at Borre var et maktsentrum allerede fra før vikingtiden.

Når man skulle rekonstruere en slik hall, er det første problemet at man rett og slett ikke vet hvordan de så ut. Hallen er derfor rekonstruert utfra arkeologiske teorier, og man har tatt mytiske kilder som f.eks. sagnet om Beowulf på alvor når man skulle bestemme hallens utforming. Resultatet er et bygg som er helt unikt i verden – i tillegg til å være en fryd både for øyet og for historisk interesserte.

Utvendig er takspon møysommelig lagt, og taket prydes av en flott mønekam. Lyra er utsyrt med vakre treskjæringer, og hovedinngangen fått en nydelig utskåret portal. Innvending er hallen utstyrt med ildsted, benker og bord med håndskårne bordstøtter, og Odins ravner Hugin og Munin har funnet seg godt til rette blant bjelkene.

Borre Vikinglag arrangerer annenhver sommer sitt vikingmarked i utkanten av parken. Dette er et sted hvor man virkelig kan fornemme historiens sus!

Horten by
 

Horten har et sjarmerende handelssentrum med gågåter og torg, hyggelige kafeer, et levende ute- og kulturliv. Vi har mange konsertscener og et unikt musiker-, teater- og dansemiljø. Horten er en kystkommune med en kystlinje på 40 kilometer fra Tønsberg kommune i sør til Re kommune i nord. Vi har en fantastisk kyststi langs sjøen og mange andre flotte turområder i skog og mark, store grønne friområder og to flotte gjestehavner i Horten og Åsgårdstrand. Horten kommune har to byer: Horten og Åsgårdstrand og tre tettsteder; Skoppum, Borre og Nykirke.
Kunstnerbyen Åsgårdstrand
 

Åsgårdstrand er en av to byer i Horten kommune, etablert som ladested for ca. 450 år siden på grunnlag av trelastutførsel, skipsbygging og skipsfart. Åsgårdstrand har senere vunnet internasjonal oppmerksomhet som kunstnerby. I dag er Åsgårdstrand et aktivt lite bysamfunn med ca. 3000 fastboende og som fikk sin bystatus 1. januar 2010. I kunstnerbyen Åsgårdstrand kan du besøke utallige etablerte gallerier, kunsthåndverksutsalg, en rekke atelier og flere profesjonelle kunstnere. Den mest kjente attraksjonen er Munchs hus. Edvard Munch omtalte sommerhuset sitt i Åsgårdstrand som sitt lille «Chateau». Huset framstår som et lite museum hvor alt er bevart som da maleren bodde der. Den opprinnelige atelierbygningen er revet, men en annen bygning er satt opp på de gamle tuftene.


#FestivalbyenHorten

Festfyrverkeri og kammermusikk. Pønk og metal. Fotofestival, seniorfestival, matfestival og folkefest. Horten bobler over av arrangementer i sommerhalvåret. Det er derfor vi kaller oss #FestivalbyenHorten. Det skjer så mye i Hortens kulturliv, og når sommeren kommer spirer det virkelig. Hortens buketten består av festivaler og arrangementer i alle former. Det er lett å finne noe for enhver smak.


Du finner mer informasjon om byens attraksjoner på www.visithorten.no, Hortenlove.no og Horten.kommune.no